Bachelor-Rien over moeilijke periode na het programma