De Augurkenkoning over groot verdriet in zijn leven