Na vreselijk nieuws: zo gaat het nu met DGZW-Aadje