Kamer wil dat koning belasting gaat betalen over inkomsten