Koning is 'verklaard tegenstander' van de doodstraf