Rutte ontvangt eerste exemplaar van boek over Amalia