William koestert de herinneringen aan grootvader Philip