Sterren

Recordaantal aanvragen bij noodfonds muzikanten

Ruim vijfhonderd Nederlandse muzikanten hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit een extra noodfonds voor uitvoerende kunstenaars dat Sena, de organisatie die de inkomsten uit muzieklicenties verdeelt, vanwege de coronacrisis in het leven heeft geroepen. Normaal worden in één jaar zo’n tweehonderd aanvragen gedaan voor het reguliere fonds, verdeeld over drie rondes.

Sena spreekt van een “pijnlijk succes: dit is een bevestiging van de grote nood in de sector”. In totaal is de helft van de aanvragen gehonoreerd; de aanvragers krijgen deze week bericht thuis. In eerste instantie was er een bedrag van 3 ton beschikbaar voor het noodfonds, maar dit is vanwege de enorme vraag opgehoogd tot tegen de 8 ton. Om alle aanvragen te honoreren was ruim 2,3 miljoen euro nodig geweest.

De bijdragen zijn bedoeld om artiesten te helpen het maken van opnames te bekostigen. Een derde van de bedragen is een renteloze lening die binnen twee jaar moet worden terugbetaald.

Het betreffende potje wordt gevuld door een klein deel van de licentie-inkomsten die Sena jaarlijks int voor nummers van Nederlandse artiesten die bijvoorbeeld op de radio of in de horeca worden gedraaid. De extra bedragen zijn onder meer afkomstig uit een soortgelijk potje voor evenementen. Voor dit fonds zijn de afgelopen twee maanden nauwelijks aanvragen gedaan omdat door de coronacrisis alle evenementen voorlopig zijn opgeschort of gecanceld.