De Bachelor-Rien wilde het avontuur om déze reden afblazen