Noa Vahle veilt ondergoed: 'Dit is wel een prachtstuk'