Pittige afvalrace voor Janneke Jelies uit Een Huis Vol