Scheetjes-Karin geeft nu zelf uitsluitsel over liefdeshereniging